Kommunala avlopp och vatten

Bor du i tätbebyggt område har du som oftast ett kommunalt avlopp och vatten. Om fel uppstår inne på tomten är det fastighetsägarens ansvar att se till att det lagas.

Vi på RSE ombesörjer reparationer och nybyggnader av vatten- och avloppsledningar. Vid fel på avloppsledningar brukar man filma för att felsöka. Man bedömmer sedan vad som behöver åtgärdas.

Vi åtar oss jobb i Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommun.

För kontakt ring Stefan på 070-649 18 36!